Aktualizace webových stránek WordPress

Aktualizace webových stránek, pluginů a šablon wordpress

Jednotlivé šablony, pluginy i samotný systém WP vyžadují průběžnou aktualizaci, zvláště v období zvýšené činnosti vývojářů implementujících různé bezpečnostní záplaty nebo přidávajích nové funkce.

Při provádění aktualizace je dobrým zvykem udržovat jednotlivé šablony, pluginy i jiné součásti systému WP v podobě nejnovější verze. Mezi nejčastější důvody napadení stránek hackery patří právě nízké zabezpečení hesla a určitá zastaralost programu, neschopného odolat nejmodernějším hrozbám.

Ke zvýšení zabezpečení a účinosti vytvořil systém WordPress proces automatické aktualizace. V defaultní podobě dochází k automatické aktualizaci jen u některých menších resp. dílčích verzí  (např. v4.5.2, v4.6.1) z důvodů převážně údržbářských, bezpečnostních  či překladatelských. K automatické aktualizaci dochází pouze u kmenových souborů WordPressu, což se netýká našich témat nebo pluginů.

O provedení automatické aktualizace bude administrátor vyrozuměn v podobě e-mailu. Stejnou cestou bude informován i v případě, že automatická automatizace nebude z jakýchkoli důvodů proveditelná.

K provedení ruční aktualizace verze WP, popř. jednotlivých šablon a pluginů, je třeba najet kurzorem na možnosti menu Nástěnka v navigačním menu nalevo a kliknout na odkaz Aktualizace. Druhou možností je kliknutí na menu Nástěnka a následně na odkaz Aktualizace níže.

Stránka Aktualizace je rozdělena na tři části: aktualizaci stránek systému WP jako takového v horní části, aktualizaci pluginů uprostřed a aktualizaci jednotlivých témat ve spodní části.

Aktualizace verze WP se provede stisknutím tlačítka Aktualizovat. Systém WordPress si stáhne potřebné soubory, provede jejich validaci a automaticky aktualizuje vaše webové stránky.

Před aktualizací se doporučuje provést zálohování ve snaze předejít případných problémů v průběhu instalace nebo po jejím dokončení.

Pluginy, které lze aktualizovat jsou uvedeny na dané stránce v části Plugins. K provedení aktualizace zaškrtneme pole vedle zvoleného pluginu k aktualizaci a stiskneme tlačítko Update Plugins. Následně dojde ke stažení a automatické instalaci nových souborů s pluginy.

Pokud se v systému vyskytnout témata, jež by měla být aktualizována, budou zobrazena v části Themes. K provedení aktualizace zaškrtneme pole vedle zvoleného tématu k aktualizaci a stiskneme tlačítko Update Themes. Následně dojde ke stažení a automatické instalaci nových souborů s tématy.

Po skončení každé aktualizace bez ohledu na způsob provedení (automaticky, ručně či pouze úpravou pluginů či témat) je rozumné příslušné stránky v krátkosti otestovat a přesvědčit se, že fungují podle našich očekávání. Předejdeme tak různým nepříjemným překvapením zavedením funkce či funkcí, které by mohly negativně ovlivnit stav a fungování našich webových stránek.

 

více se dočtete v našem manuálu >>>