přidání uživatele wordpress

Přidání nového uživatele WordPress

 

K přidání nového uživatele klikneme v levém navigačním menu pod záložkou Uživatelé na odkaz Vytvořit uživatele v navigačním menu vlevo, popř. stiskneme tlačítko  Vytvořit uživatele v horní části stránky.

Po zobrazení stránky vyplníme jednotlivá pole a stiskneme tlačítko Vytvořit nového uživatele.

  • Uživatelské jméno – (povinný údaj) – zde zadáme jméno nového uživatele, které poslouží i při jeho přihlašování. Jakmile bude jméno uloženo, nebude je možné již měnit.
  • E-mail – (povinný údaj) – zde zadáme platnou e-mailovou adresu nového uživatele. Adresa musí být jedinečná pro každého uživatele. Uživatel na této adrese dostane vždy i informaci o zaslání komentáře na příslušný příspěvek či stránku.
  • Jméno – zde zadáme křestní jméno nového uživatele
  • Příjmení – do tohoto pole zadáme příjmení nového uživatele
  • Webová stránka – zde lze zadat adresu URL nového uživatele
  • Heslo – stisknutím tlačítka Zobrazit heslo se zobrazí heslo automaticky vygenerované pro nového uživatele
  • Send User Notification – po odškrtnutí této funkce zašle systém WP novému uživateli e-mail s informacemi o novém účtu
  • Úroveň – slouží k výběru požadované role pro uživatele z rozbalovacího seznamu

Při zakládání nového uživatele vygeneruje systém WP automaticky tzv. bezpečné heslo. Stisknutím tlačítka Zobrazit heslo  zobrazí systém vygenerované heslo s možností jeho změny. Ukazatel bezprostředně pod heslem musí ukazovat minimálně „střední“ stupeň (průměrné) síly hesla. Systém WP následně umožní uložení nového uživatele. Protože vyšší stupeň síly hesla znamená pochopitelně větší bezpečí, doporučuje se nastavit sílu na stupeň „silný“ (bezpečné). Ke zvýšení síly je vhodné kombinovat malá a velká písmena plus různé jiné znaky a symboly (např.  ! ” ? $ % ^ &).

 

 

Vymazání uživatele

 

K vymazání uživatele klikneme na odkaz Smazat, který se objeví pod jménem uživatele v přehledu uživatelů při najetí kurzoru na příslušný řádek. Odkaz Smazat se nezobrazí pro uživatele, který je momentálně přihlášen.

Spolu s možností smazání uživatele nabídne systém i způsob, jak naložit s obsahem smazaného uživatele. Na výběr máme tyto možnosti:

  • Kompletně smazat – dojde k vymazání celého obsahu daného uživatele
  • Zařadit pod jiného uživatele – dojde k přiřazení celého obsahu daného uživatele jinému uživateli vybranému z rozbalovacího seznamu

Vymazání uživatele potvrdíme stisknutím tlačítka Potvrdit smazání.

 

více se dočtete v našem manuálu >>>