přidávání obrázků a medií wordpress

Přidávání obrázků a jiných medií

Přidávání obrázků a jiných medií jako videí, dokumentů nebo souborů ve formátu PDF je v prostředí WP poměrně snadný úkol. Všechny obrázky a soubory jsou uloženy v knihovně medií (Media Library). Odtud je můžeme snadno vkládat na své stránky nebo příspěvky. V případě souborů ve formátu Word nebo PDF je možno vytvořit odkaz k příslušnému souboru, pomocí něhož si může každý uživatel libovolně tyto soubory stahovat.

Vkládání obrázků

V prostředí WP usnadňuje vkládání, řazení či spojování jednotlivých obrázků a obrazových galerií nástroj zvaný Média manager. Vkládání obrázků na stránky resp. příspěvky se provádí stisknutím tlačítka Mediální soubory () a přetáhnutím jednoho či více obrázku z místa uložení na počítači do okénka prohlížeče. Soubory se automaticky nahrávají.

Druhou možností je stisknout tlačítko Vybrat soubory a pomocí dialogového okénka vybrat jeden či více souborů, které chceme nahrávat.

Další možností – namísto kliknutí tlačítka Mediální soubory je přetáhnutí obrázku přímo do vizuálního editoru

Jakmile je obrázek nahrán – bez ohledu na zvolenou variantu – zobrazí se knihovna medií obsahující všechny dříve nahrané obrázky. Obrázky, které jsme právě nahráli, budou automaticky vybrány pro snadné vložení na stránky resp. příspěvky. Vybrané obrázky jsou zobrazeny spolu s ikonkou „odškrtnuto“ v pravém horním rohu obrázku.

Po nahrání obrázků můžeme vybrat ostatní dříve nahrané obrázky přidržením klávesy Ctrl (u přístrojů se systémem Mac klávesy Cmd) a kliknutím na obrázek. K návratu do předcházející podoby stačí v pravém horním rohu obrázku kliknout na znak „odškrtnuto“.

Ve spodní části okénka lze sledovat počet právě vybraných obrázků.

Okno Vložit soubor  nabízí několik variant usnadňujících přidávání obrázků na stránky nebo příspěvky.

Defaultní nastavení zobrazí všechny dříve nahrané obrázky v opačné časové posloupnosti. Pokud bychom chtěli výběr zúžit, poslouží nám rozevírací seznam v horní části okénka umožňující filtraci obrázků pomocí položek Všechny mediální soubory, popř. Přiřazeno ke stránce nebo souborů Obrázky, Audio, Video nebo Nepřiřazeno. Mediální soubory lze rovněž filtrovat podle vybraného data. Další možností je využít políčko Hledat mediální soubory umožňující vyhledávání konkrétních obrázků.

Napravo od okénka Insert Media se zobrazí vlastnosti právě zvýrazněného obrázku – obrázek, na který jsme klikli (tj. obrázku s modrým ohraničením). Vlastnosti zahrnují název souboru, datum nahrání souboru a velikost obrázku. V této fázi lze u každého obrázku provádět změny položek:  Název, Titulek, Alternativní text (tento text se zobrazí v případě, že z jakéhokoliv důvodu není obrázek na webu zobrazen), a Popis. Dále zde uvidíme možnosti zarovnání, link (odkaz obrázku, kam například při kliknutí na obrázek bude návštěvník přesměrován, na jakou stránku) a také velikost obrázku, resp. přednastavené možnosti. Pokud bychom chtěli obrázek zvětšit či zmenšit dole našich požadavků, tato možnost je pak v editaci stránky.

 

Název  – zobrazuje se v podobě tooltip

Titulek – se zobrazí pod obrázkem v podobě stručného popisu. Podoba zobrazení závisí na aktuálně využívaném šabloně WP. Do titulků lze zařadit i základní HTML znaky.

  • Alternativní text – se zobrazí v případě nemožnosti poskytnutí obrázku. Využívají jej mj. osoby se zrakovým postižením, proto je nutné do příslušného pole vyplnit  popis obrázku. V menší míře hraje roli též SEO našich webových stránek, protože vyhledávače nedokážou číst obrázky vytvářené na bázi Alt Text.
  • Popis – se obvykle zobrazuje na připojené stránce pro media, nicméně závisí výhradně na aktuálním tématu.

 

Při nahrávání obrázků a médií musíme mít na paměti, že rychlost načítání webu je přímo úměrná objemem dat, které musí prohlížeč stáhnout, aby web vyobrazil. Dnešní fotoaparáty mají obrovskou výhodu, že fotografie, které s nimi pořídíme, jsou opravdu kvalitní. To má ale za následek, že objem dat dané fotografie je třeba 5 i více MB. Pokud bychom tento obrázek nahráli do naší webové stránky, a měli třeba 10 takových obrázků na stránce, jednoduchými výpočty zjistíme, že je potřeba stáhnout nějakých 50 MB, aby se nám zobrazily jen obrázky. Což nějakou chvíli trvá a návštěvník nemusí počkat, než se stránka načte. Proto je nutné obrázky komprimovat (zmenšit) na nějaký přijatelný kompromis mezi množstvím dat a výslednou kvalitou obrázku. Obecně doporučuji klasickou velikost max. 800 x 600 px, a řekněme do 100 kB, nebo kolem 100 kB. Záleží na počtu obrázků, je potřeba opravdu zvolit rozumný kompromis. Dobrým programem pro zmenšování obrázků je český, volně šiřitelný program JPEG Resampler, který umožňuje hromadně obrázky zmenšovat.

 

Z rozbalovacího menu funkce Zarovnání může uživatel zvolit polohu umístění obrázku Doleva, Na střed nebo Doprava, popř. stisknutím tlačítka Žádné ponechat původně nastavenou (defaultní) polohu.

Dále lze pomocí rozbalovacího menu funkce URL odkazu změnit objekt, na něž budou naše vložené obrázky odkazovat. Volbou Stránka se zobrazením souboru lze vybrat odkaz na přiloženou stránku obrázku nebo pomocí volby Mediální soubor  vytvořit odkaz na obrázek v plné velikosti. Stisknutím tlačítka Zadat vlastní adresu můžeme vybrat jakoukoliv adresu URL (třeba kliknutím na obrázek se návštěvník přesměruje na seznam.cz). V takovém případě se objeví nové pole, které umožní zadávání adresy URL. Pokud nepožadujeme žádné spojení, využijeme varianty Žádné.

Po nahrání obrázků vytvoří systém WP několik kopií našeho souboru v několika různých velikostech. Výběrem z rozbalovacího seznamu funkce Velikost  můžeme zvolit velikost, jež nám vyhovuje k vložení na stránku nebo příspěvek. K vložení obrázku o velikosti přesně odpovídající velikosti nahrávaného obrázku stačí zvolit variantu Původní velikost. U každé nabízené možnosti jsou u obrázku uvedeny i jeho skutečné rozměry v jednotkách pixel  (např. 300 x 225, nebo 800 x 600px).

 

Mějte prosím na paměti, že šíře PC monitorů je někde od 1260px, přes 1600 px až po 1920 px, výjimečně více. Proto prosím, kdyby se měl obrázek o velikosti 4000px zobrazit v jeho plné velikosti, potřebovali bychom minimálně dva monitory, abychom ho viděli celý.

 

 

Po výběru obrázku (či více obrázků) klikneme na tlačítko Vložit do stránky (Vložit do příspěvku), čímž je uložíme na pozici aktuálního umístění kurzoru.

Pokud bychom chtěli změnit pořadí obrázků, stačí kliknout na modrou položku Upravit výběr ve spodní části okna Vložit soubor. Zobrazeny zůstanou pouze vybrané obrázky. Kliknutím na  odrážku Zrušit výběr obrázků zrušíme. Právě nahrané obrázky se automaticky označují.

Kliknutím na  Upravit výběr  dojde k zobrazení všech aktuálně vybraných obrázků. Pořadí obrázků, v němž se budou na stránce či příspěvku objevovat,  můžeme měnit tažením jednotlivých obrázků kurzorem myši do požadované pozice. K odstranění vybraných obrázků slouží krátká pomlčka (-), která se objeví při najetí kurzorem na značku odškrtnutí obrázku.

 

 

Stisknutím tlačítka Zpět do knihovny médií se vrátíme na předcházející obrazovku umožňující výběr obrázků.

Pokud bychom chtěli na naši stránku/příspěvek vložit dříve nahraný obrázek (… což se liší od nahrávání nového obrázku), stiskneme opět tlačítko Mediální soubory (). Po zobrazení okna rozklikneme možnost Knihovna médií v horní části okénka (namísto přetažení nového souboru do nahrávacího okénka). Zobrazí se všechny dříve dosud nahrané obrázky s tím, že poslední nahraný obrázek bude zobrazen jako první.

Vybereme jeden či více obrázků, které chceme vložit na stránku či příspěvek, a klikneme na Vložit do příspěvku (při editaci stránky bude tlačítko hlásit  Vložit do stránky ). Jak již bylo dříve řečeno, k provedení

 

více se dočtete v našem manuálu