příspěvky wordpress

Příspěvky WordPress

 

Kliknutím na položku Příspěvky se zobrazí seznam příspěvků, které se nacházejí na našich webových stránkách. Každý příspěvek obsahuje informace typu: název příspěvku, autor, kategorie, tag, počet komentářů a datum (zveřejnění, plán nebo poslední úpravy příspěvku). Obrazovka s příspěvky vypadá podobně jako na našem obrázku – viz. níže.

Při přejíždění kurzorem po daném řádku se pod každým názvem příspěvku zobrazí několik položek:

  • Upravit – umožňuje editaci příspěvku. Jedná se o tutéž činnost jako v případě kliknutí na název příspěvku.
  • Rychlé úpravy – umožňuje editaci základních informací o příspěvku např. názvu, štítky, data a několika dalších možností
  • Odstranit – odešle příspěvek do odpadkového koše. V okamžiku vyprázdnění koše dojde ke smazání příslušné stránky.
  • Zobrazit – zobrazí příspěvek. Pokud příspěvek nebyl dosud publikován, zobrazí se položka Náhled

Vedle každého názvu příspěvku se nachází kontrolní pole. Umožňuje provádět úpravy současně pro větší počet položek. Stačí vybrat příspěvky, které chceme upravit a z rozbalených Hromadné akce zvolit buď variantu Upravit nebo Odstranit a potvrdit tlačítkem Použít. Funkce Upravit nám umožňuje editovat kategorie, tagy, autora, povolení komentářů a ping, stav příspěvku včetně rozpracovanosti. Volbou Odstranit zahodíme nepotřebné položky do odpadkového koše.

Pomocí rozbalovacích seznamů a tlačítka Filtrovat můžeme vybrané stránky filtrovat.

Kliknutí na položku Nastavení zobrazených informací v pravé horní části obrazovky nám umožní provádět změny zobrazení jednotlivých příspěvků. Kliknutím na položku Přehledný seznam se příspěvky zobrazí v tradiční podobě. Poklepáním na položku Detailní zobrazení se zobrazí stručný výtažek z příspěvku nacházejícího se pod názvem příspěvku. Zároveň je možno potlačit zobrazování jednotlivých sloupců, které nechceme sledovat (např. štítky, komentáře, apod.). Kliknutím na položku Použít se změny uloží.

více se dočtete v našem manuálu >>>

 

Stránky WordPress

 

Kliknutím na položku Stránky se zobrazí seznam stránek, které obsahují naše webové stránky. Každá stránka je doprovázena několika informacemi např. názvem stránky, autorem, počtem komentářů a datem vytvoření nebo poslední aktualizace. Obrazovka vypadá podobně jako na následujícím obrázku.

V horní části stránky je uveden celkový počet stran, počet stran publikovaných námi nebo obecně a počet stran v podobě návrhu.

Najetím kurzoru na daný řádek se pod každým názvem příspěvku zobrazí několik položek:

  • Upravit – umožňuje editaci stránky. Jedná se o tutéž činnost jako v případě kliknutí na název stránky.
  • Rychlé úpravy – umožňuje editaci základních informací o stránce např. názvu, slug, data a několika dalších možností
  • Odstranit – odešle stránku do odpadkového koše. V okamžiku vyprázdnění koše dojde ke smazání příslušné stránky.
  • Zobrazit – zobrazí danou stránku. Pokud stránka nebyla dosud publikována, zobrazí se položka Náhled

Vedle každého názvu příspěvku se nachází kontrolní pole. Umožňuje provádět úpravy současně pro větší počet položek. Stačí vybrat stránky, které chceme upravit a z nabídky Hromadné úpravy zvolit buď možnosti Upravit nebo Odstranit a potvrdit tlačítkem Použít. Funkce Upravit umožňuje editovat  autora, nadřazenou stránku, povolení komentářů a stav dané položky. Volbou Odstranit vyhodíme nepotřebné vybrané položky do odpadkového koše.

Pomocí rozbalovacích seznamů a tlačítka Filtrovat můžeme zobrazené stránky filtrovat.

 

Přidávání obsahu na stránky

Přidávání obsahu na stránky není nic složitého jak pro příspěvky tak stránky. Postup je v obou případech téměř totožný. Vedle zobrazení na stránkách (viz. popis výše) spočívá další hlavní rozdíl v možnosti asociovat (dávat do souvislostí) jednotlivé kategorie a tagy, což v případě stránek možné není. Tagy představují klíčová slova vytvořená ad-hoc, která identifikují důležité informace v příspěvcích (jméno, předmět/věc apod.), které se mohou vyskytovat i v jiných příspěvcích. Naopak část Kategorie představuje předem určené sekce. Pokud bychom přirovnali „stránku“ ke knize, „kategorie“ by v našem případě představovala obsah knihy a „tagy“ jednotlivé pojmy, termíny.

více se dočtete v našem manuálu >>>